Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w PARYŻU Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w PARYŻU

Dokumenty

REJESTRY I EWIDENCJE

 • KSIĘGA UCZNIÓW
 • EWIDENCJA WYDANYCH ŚWIADECTW
 • KSIĘGI ABSOLWENTÓW
 • REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH
 • EWIDENCJA AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW
 • KSIĘGI INWENTARZOWE
 • KSIĘGI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA
 • REJESTR ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH
 • REJESTR UPOWAŻNIEŃ
 • REJESTR SKARG I WNIOSKÓW
 • KSIĘGA KONTROLI

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: