Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w PARYŻU Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w PARYŻU

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

– liczba oddziałów : 19

– godziny pracy szkoły : środa  9.00 – 17.30 sobota 8.15 – 18.20

– organy działające w szkole, jak np. rada rodziców, jej skład, dane kontaktowe (prosimy pamiętać o konieczności pozyskania zgody rodzica na publikowanie danych osobowych)

– dyrektor Monika Korchel monika.korchel@orpeg.pl

– skład rady pedagogicznej oraz pracownicy administracji i obsługi

 

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: