Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w PARYŻU Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w PARYŻU

Rada Rodziców

Monika Kabzińska -Zmuda 2 LO  – PRZEWODNICZACA  kr.genowefa@gmail.com
Sylwia Grunt 2 LO  – ZASTEPCA
Karolina Gaspar 5B  – SKARBNIK
Patrycja Petryka 3B
Ewelina Ziarko 5B
Justyna Łach 2B
Renata Fedec 4A
Ewa Podedworny 4C