Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w PARYŻU Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w PARYŻU

Stowarzyszenie APE Genowefa

APE GENOWEFA
Kim jesteśmy ?
Stowarzyszenie APE Genowefa ( pełna nazwa – ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE POLONAISE DE PARIS 16 – GENOWEFA) zostało założone w roku 2017 przez rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Polskiej.
Jeśli chcemy, aby nasze dzieci:
mogły uczyć się w naszej polskiej szkole czyli
miały kontakt z językiem polskim, kulturą i tradycją,
mogły uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (zerówka oraz katecheza w klasach 1-3 i 7, 8 i liceum)
korzystały z dobrze zorganizowanej, bezpiecznej, zadbanej i czystej szkoły,
musimy wziąć sprawy w swoje ręce!

Niewystarczające środki finansowe szkół polonijnych są sporym utrudnieniem w dobrej realizacji zadań i celów szkoły.

Nasza pomoc w dzialaniu szkoly jest bardzo potrzebna – wspólnym działaniem możemy więcej.

Dlatego właśnie powstało: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY POLSKIEJ IM.ŚW. GENOWEFY PRZY AMBASADZIE RP W PARYŻU .
Jakie są nasze cele?
Celem Stowarzyszenia jest finansowe i organizacyjne wspieranie szkoły w rozwoju i edukacji dzieci w duchu polskości i religijności, oraz zapewnienie godnych warunków pracy dzieci i nauczycieli.
Wsparcie finansowe:
Aby umożliwić realizację powyższych celów niezbędne są środki finansowe. Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek rodziców, z opłat za dodatkowe zajęcia i usługi, z dotacji, z darowizn oraz z innych, wychodzących z inicjatywy członków, działań dochodowych typu aukcje, kiermasze, zabawy.
Zebrane w ten sposób środki przeznaczane są na realizację zadań edukacyjnych wspomagających kształcenie naszych dzieci oraz na poprawę warunków nauczania, warunków sanitarnych i bezpieczeństwa w naszej szkole.
Przyszłość i rozwój naszej Polskiej Szkoły„ Genowefa” w Paryżu zależy głownie od nas, rodziców, od naszej pomocy i zaangażowania, dlatego serdecznie zachęcamy do współpracy i pomocy zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Założycielką i Prezesem Stowarzyszenia jest Monika Kabzińska-Zmuda

kontakt ape.genowefa@gmail.com